دوشنبه 2 خرداد 1390 قانون گزینش

فهرست

متن فرمان حضرت امام خمینی (ره)
ابلاغ قانون تسرّی قانون گزینش معلمان توسط ریاست جمهوری
ارسال قانون تسرّی قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسلامی
ماده واحده قانون تسرّی قانون گزینش معلمان
ابلاع قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسلامی
ارسال قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسلامی
مواد قانون گزینش
 آیین نامه اجرایی قانون گزینش


متن فرمان حضرت امام خمینی (ره)

بسم الله الرحمن الرحیم
   
 ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری
اخیراً چند کتاب به عنوانسئوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در اینکتابها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام ، این دین انسان ساز الهی برای گزینشعمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند این نوشته هاکه مشحون از سئوالات غیر مربوط به اسم دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است ازآنجا که به اسم دیانت و اسلام منتشر شده است از کتب و جزوات انحرافی است که برایحیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتبرا در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند شایدبسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته اند دارای حسن نیت بوده اند لکناحتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلامو یا جمهوری اسلامی بدین امر اقدام نموده اند لهذا مراتب زیر را از ستاد محترمخواستارم:
1-تمام هیئتهائی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اندمنحل اعلام می نمایم جه در قوای مسلح و یا در وزارتخانه و ادارات و چه در مراکزآموزش و پرورش تا برسد به دانشگاهها تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلامنماید.
2-ستاد موظف در اسرع وقت دستور دهد تا هیئتهائی به جای هیئتهای منحله ازافراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیینتا در گزینش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام نماید و گزینش زیر نظر آنها انجامگیرد و دقت شود تا این افراد تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشندو چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان در گزینش حال فعلی افراد است مگرآنکه از گروهکهاو مفسدین باشند یا حال فعلی آنها مفسده جوئی و اخلال گری باشد و اما کسانی که دررژیم سابق بواسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ، ولیفعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند تندرویهای جاهلانه در حق آنها نشود کهاین ظلم است و مخالفت دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود.
3-از آنجا که بسیاریاز سئوالهای اسلامی این کتابجه ها از مسائل غیر محل ابتلاء می باشد که شاید فضلا وعلمای زحمت کش نیز در جواب آنها عاجز باشند و نیز بعضی آنها غلط و بعض از سئوال وجوابها بر خلاف است این نحوه سئوالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست وندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد لازم است ستاد محترم اشخاصی را مأمورکند که اگر افرادی چه به واسطه سوالهای شرعی که دانستن آنها برای این اشخاص لزومندارد و چه سئوالهای ناروائی که به اسلام ارتباط ندارد از ادارات و یا وزارتخانه هاو یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند تشخیص داده تااگر اخراج و یا عدم پذیرش به صرف این امور و اشتباه آن بوده است آنان را به محل خودبرای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آنها شده است طلم فاحش است و محرومنمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه اینها باید جلوگیری شود و نیز از افرادصحیحی که در هیئتهای گزینش بوده اند قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تانظیر این افعال در کشور اسلامی واقع شود.
4-ستاد محترم دستور دهد کتابچه هایمختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عموم است و مسائل اعتقادی که دانستنآنها در اسلام لازم است بطور ساده و بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافیموجود است و بعضی مسائل مناسب یا شغل افراد با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام ومتوجه به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار دادهو در صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سئوال از آنها نشود و میزان ردو قبول موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان منظور نظر اصبل است.
5-تجسساز احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطقاً ممنوع است و سئوال از افرادبه اینکه چند معصیت نمودی چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سئوالات می شودمخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است باید در گزینش افراد این نحوه امور خلافاخلاق اسلام و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.
6-بنا به گزارش رسیده بعضی از کلاسهایدرس که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتطامی تأسیس شده است. مستهجن و مبتذلاست باید این کلاسها به وسیله اشخاص عالم و عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان اینجانب در نیروهای نظامی و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خودادامه دهد این ستاد موظف است برای هر وزارتخانه و یا مراکز دیگر کتابچه هائی مناسببا کار آنان به صورتی معقول و اسلامی تهیه نموده و از تبلیغات جاهلانه و احیاناً ضدانقلابی جلوگیری نمایند.

والسلام علیکم و رحمه الله
روح الله الموسویالخمینی
15دیماه 1361 برابر 20 ربیع الاول 1403 هجری قمری


 
 «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»


ذکر ایام هفته
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه : یارب العالمین
یکشنبه : یا ذاالجلال والاکرام
دوشنبه : یا قاضی الحاجات
سه شنبه : یاارحم الراحمین
چهار شنبه : یا حی یاقیوم
پنجشنبه : لا اله الا الله الملک الحق المبین
جمعه : اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم


اوقات شرعی
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :