دوشنبه 2 خرداد 1390 ارکان گزینش کشور

کليّات  :
در راستای جذب نیروهای شایستهو صالح برای نظام اداری کشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ 15/10/61 رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد درگزینشهای سراسر کشور قانون تسّری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بهسایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تاریخ 9/2/75 به تصویب مجلس شورایاسلامی رسید و پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ 11/7/77 جهت اجرابه کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها مؤسسات دولتی و… ابلاغ گردید. بر اساس بند 2 ازماده 10 قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمولاین قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيّت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) بعهده گزینشبوده و همچنین طبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش امر گزینش و اجرای ضوابط ومقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانیقراردادی ، روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور درماده واحدة قانون تسّری و ماده 2 قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشورو آئین نامه اجرایی آن خواهد بود.
ارکان گزینش کشور عبارتند از:

1- رئیس جمهور
2- هیأت عالی گزینش
3-هیأت های مرکزی گزینش
4- هسته هایگزینش
 
 

 
 «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»


ذکر ایام هفته
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه : یارب العالمین
یکشنبه : یا ذاالجلال والاکرام
دوشنبه : یا قاضی الحاجات
سه شنبه : یاارحم الراحمین
چهار شنبه : یا حی یاقیوم
پنجشنبه : لا اله الا الله الملک الحق المبین
جمعه : اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم


اوقات شرعی
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :