دوشنبه, 10 مهر 1402

  • ساعت : ۰۰:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ 
ضوابط عمومی گزینش داوطلبان
1-اعتقاد والتزام به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-التزام عملی به احکام اسلام .
3-اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی  .
4-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق .
5-عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود .
6-عدم سابقه محکومیت کیفری موثر .
7-عدم اعتیاد به مواد مخدر .

تبصره 1- در خصوص بند 2 اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرائط خاص خود می باشند و در حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند .
تبصره 2 - ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا ، ملاکهای تقدم (مانند مناطق محروم ، فعالیت در نهاد های انقلاب ، شرکت در نماز جمعه و جماعات پوشش چادر برای خواهران ) نسبت به داوطلبان اعمال می گردد .
تبصره 3 - تشخیص بند 5 ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هیات عالی گزینش می باشد .
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.1.3.0