دوشنبه, 10 مهر 1402

  • ساعت : ۲۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 
منشور اخلاقی گزینش

بسمه تعالی
 

در پیشگاه خداوند متعال با خود
عهد می بندم : که همه  روزه در تمامی ساعات با ظاهری آراسته و در محیطی منظم و در نهایت نظم ، انضباط ، ادب ، و احترام با برخوردی نیک و پسندیده با ارباب  رجوع  تعامل  برقرار نموده و در کوتاهترین زمان ممکن و با دقت فراوان و رعایت قانون و مقررات امور محوله را با کمال صداقت و رعایت انصاف به انجام رسانیده و در صورت عدم برآورده شدن خواسته ارباب رجوع توضیحات کافی نسبت به حقوق قانونی آنان راهنمایی لازم را نموده و در راستای نیل به اهداف گزینش ، خود را مقید به اجرای آن بنمایم .
با خدای خود عهد می بندم : با عملکردی جدی ، قانونی ، شرعی ، بودن هیچ توقعی حافظ نظام اسلامی ، قانون اساسی و منویات ولی امر مسلمین بدور از هر گونه گرایشات سیاسی باشم .
عهد می بندم : در کلیه مراحل کار و تصمیم گیری ها بر مبنای تعقل و خرد ورزی حرکت نموده و از قضاوتهای سطحی نسبت به متقاضیان و سایر افراد بپرهیزم .
عهد می بندم : برای پیشرفت فردی و سازمانی با رعایت اصول اخلاقی تلاش نمایم .
عهد می بندم برنامه ریزی مناسب برای تعادل بین زندگی فردی و و ظایف شغلی ایجاد نمایم .
عهد می بندم از اسراف و تبذیر پرهیز نموده و رعایت صرفه و صلاح سازمانی و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار را بنمایم .
عهد می بندم : تلاش برای ارتقاء و بهره وری سازمانی با رعایت وجدان کاری ، نظم و انضباط اداری و اجتماعی را بنمایم.
عهد می بندم به سازمان و اهداف آن علاقمند بوده و وصول به اهداف و منافع خود را در گرو تامین منافع و نیل به اهداف سازمان ببینم .
عهد می بندم : بعنوان کارگزار گزینش علاوه بر دارا بودن ضوابط عمومی ، صالح ، متعهد ، عاقل ، صاحب اخلاق کریمه ، فاضل و متوجه به مسائل روز باشم .
عهد می بندم : در پذیرش نقص ها و ایراد ها متواضع و خاشع بوده و تنگ نظر – تند خو – مسامحه کار و سهل انگار نباشم .
عهد می بندم : در پذیرش ارباب رجوع رعایت اخلاق ، عدالت و انصاف را بر اساس قانون بنمایم .
عهد می بندم : در برقراری ارتباط با دیگران پیشگام بوده و در رفتار های اخلاقی و قانونی از آموزش مستمر استقبال نمایم .
عهد می بندم : حافظ اطلاعات مربوط به ارباب رجوع بوده و اطلاعات محرمانه را که هنگام انجام دادن وظایف و مسئولیتهای خویش بدست می آورم مورد سوء استفاده دیگران قرار ندهم .
عهد می بندم : نکات ایمنی را رعایت نموده و دیگران را به رعایت آن تشویق نمایم .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.1.3.0